Att Välja System

Hur ska man välja besökssystem?

Att välja vilken typ av system man ska ha eller hur avancerat system som ska köpas in bestäms i nedanstående matris. Använd gärna denna som underlag om ni väljer att kontakta oss eller någon annan leverantör av besökssystem.

Efterfrågad funktion

På webben eller installerat på ”kioskdator”  Ja Nej
Stöd för att på flera orter och byggnader ska kunna se in och utloggningar i samma system  Ja Nej
Möjlighet att öppna dörrar vid registrering  Ja Nej
Möjlighet att skicka mail och/eller sms till besöksmottagaren  Ja Nej
Hämta personaluppgifter från Active Directory eller eDirectory  Ja Nej
Skriva ut parkeringsbricka  Ja Nej
Skriva ut trådlös nätverksaccess kod (integration med gästnätverket)  Ja Nej
Koppling mot befintliga passersystem  Ja Nej
Möjighet att komma i kontakt med besöksmottagaren med sms  Ja Nej
Utskrift av besöksetiketter  Ja Nej
Utskrift/mail av utrymningslista vid brand eller annat hot mot byggnaden  Ja Nej
Besökare självregisterar i en besökskiosk  Ja Nej
Integration med rums och resursbokning  Ja Nej
Streckkodsläsning som underlättar in och utloggning av besökare  Ja Nej
Fotofunktion för att fotografera besökaren och ev skriva ut en besöksetikett med foto  Ja Nej
Flera besökskiosker per reception (självregistrerings portaler)  Ja Nej
Flera utskriftsmöjligheter ex Plastkortsskrivare,  Ja Nej
Besökskiosken på surfplatta för enkel hantering och även portabel utrymingslista  Ja Nej
Förbokning av besökare via förbokningsportal  Ja Nej

E- Post *

Frågor